Servei de recollida de trastos i deixalleria mòbil

El dijous dia 22 de gener hi haurà el Servei de recollida de trastos, l'endemà divendres dia 23 vindrà la Deixalleria mòbil que, aparcarà al Casal de 9:00h a 13:00h. Podeu consultar els dies de servei de la recollida de trastos i de la deixalleria mòbil en el web del compostatge i la recollida selectiva de residus de Sant Bartomeu del Grau.